Rouwverwerking op de werkvloer.

HRVELD is gespecialiseerd in een gezonde rouwverwerking op de werkvloer.

Het overlijden van een dierbare heeft een enorme impact. Handvaten hoe hier mee om te gaan maakt een enorm verschil in het proces en de verwerking.

Een van de moeilijkste gebeurtenissen op de werkvloer is als een medewerker te maken krijgt met een verlieservaring. Hoe ga je als werkgever hier op de juiste manier mee om? Als ervaringsdeskundige weet ik dat het een zeer individueel proces is en dat er geen standaard regeling voor te ontwerpen is. Maar aandacht en ruimte voor het rouwproces zijn sleutelwoorden.

Een goede rouwverwerking op de werkvloer bestaat uit vele aspecten. Het gesprek aan gaan en in gesprek blijven, informeren naar de medewerker, het informeren van de medewerker en het samen zoeken naar ruimte en mogelijkheden en wat de medewerker nodig heeft. Dit is logischerwijs een gevoelig en lastig onderwerp dat enkel met de juiste aanpak en kennis zal werken. Sterk afhankelijk van de persoon in kwestie.

HRVELD heeft een training ontwikkeld die HR Adviseurs, Casemanagers en leidinggevenden leert rouwverwerking op de werkvloer vakkundig, met zorg en respectvol te begeleiden. Daarbij is het einddoel om een balans te hebben gerealiseerd tussen begeleiding op maat en een effectieve terugtreding van de medewerker op de werkvloer.

HRVELD Rouwbegeleiding op de werkvloer
HRVELD Hanneke Van Der Velde Rouwverwerking op de werkvloer

Mijn persoonlijke ervaring met rouwverwerking.

15 jaar geleden werd ik (Hanneke van der Velde) weduwe en bleef ik achter met mijn dochter van toen 3 jaar.

Mijn eigen ervaring, mijn jarenlange ervaring als HR Adviseur en het contact met lotgenoten hebben mij veel geleerd en inzichten gegeven en gemotiveerd hierin mijn specialisme te ontwikkelen. In mijn persoonlijke ervaringen en die van lotgenoten zat een rode draad als het ging om rouwverwerking op de werkvloer.

Daarnaast is elk rouwproces uniek en heeft elk persoon een eigen aanpak nodig. Een ieder loopt daarin zijn eigen route. Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken waar men mee te maken krijgt. Het is zoeken naar de juiste balans tussen wat kan en wat moet. En hoe de medewerker weer op de juiste manier de weg terug vind naar de werkvloer. Want die route is voor iedereen anders.

Hierin wil ik iets veranderen. Middels de training geef ik HR afdelingen een handleiding mee hoe hier mee om te gaan op een manier die respectvol en juist is voor zowel de medewerker als het bedrijf of de organisatie.

Leer om te gaan met rouwverwerking.

Als bij jouw bedrijf of organisatie een medewerker te maken krijgt met het verlies van een dierbare, is het van groot belang dit direct adequaat en met zorg aan te pakken. Zodoende is het van groot belang dat de HR medewerkers goed voorbereid zijn op een dergelijke situatie.

Met de juiste training zullen zij in staat zijn om de medewerker te begeleiden. Daarbij kunnen zij ook het hertreden op de werkvloer in acht houden, om ook het bedrijfsbelang te behartigen. Uiteraard enkel met respect en afgestemd op de persoon in kwestie.

"

Hanneke van der Velde heeft onze HR afdeling nieuwe inzichten en handvatten gegeven om als HR medewerkers goed en respectvol om te gaan met rouwverwerking op de werkvloer.

Geïnteresseerd in de training rouwverwerking op de werkvloer?

Neem dan contact op met HRVELD voor de mogelijkheden.

En plan een training in